R46 Sp. z o.o.
ul. Księcia Witolda 43/24
50-202 Wrocław

NIP: 8982242908
REGON: 380080421
KRS: 0000730445